Bezpieczeństwo ogrzewania gazowego w domu – jak o nie zadbać?

Bezpieczeństwo ogrzewania gazowego w domu – jak o nie zadbać?

montaz-centralneg-ogrzewania-gazowego

Czy ogrzewanie gazowe w domu jednorodzinnym jest bezpieczne? Co należy wiedzieć o instalacjach gazowych w budynkach mieszkalnych?

Bezpieczna instalacja kotła gazowego

Instalacja kotła gazowego Gdańsk musi zostać przeprowadzona przez osobę uprawnioną. Aby producent udzielił gwarancji na pracę urządzenia, pierwsze uruchomienie urządzenia musi odbywać się pod nadzorem osoby z uprawnieniami (autoryzowany instalator). Obowiązkiem osoby instalującej kocioł gazowy jest przekazanie nam informacji o zasadach jego prawidłowego działania, a także wyregulowanie urządzenia tak, aby było w pełni gotowe do pracy. Natomiast osoba użytkująca kotła powinna w pierwszej kolejności przeczytać instrukcję obsługi urządzenia. Znajduje się tam wiele odpowiedzi na pytania, z którymi niebawem z dużym prawdopodobieństwem będziemy chcieli zwrócić się do firmy serwisującej kotły gazowe Gdynia.

Czy ogrzewanie gazowe jest bezpieczne

Nowoczesne kotły gazowe nie wymagają stałej kontroli ze strony użytkownika. Obecność płomienia kontrolują specjalne diody jonizacyjne, które alarmują o jego wygaśnięciu i automatycznie zamykają zawór gazu, sterowany elektromagnetycznie.
Użytkownicy kotłów gazowych często obawiają się, że nastąpi zjawisko niekontrolowanego wycieku gazu. Prawdopodobne przyczyny niekontrolowanego wycieku to między innymi uszkodzenie struktury instalacji lub rozszczelnienie się palnika. Należy jednak wiedzieć, że palniki są zabezpieczone szczelnymi pokrywami, a wymienniki ciepła mają zainstalowane czujniki temperatury, które wyłączą dopływ gazu w sytuacji, gdy instalacja rozszczelni się przez ewentualne przetopienie. Przetopienie mogłoby mieć miejsce wówczas, gdy w instalacji zabrakłoby wody, awarii uległaby pompa obiegowa lub wtedy, gdy instalacja zostałaby zapowietrzona. Z drugiej strony, nadmierny wzrost temperatury może być też zagrażający w sytuacji nadmiernego rozgrzania spalin w przewodzie spalinowym. Wszystko to jednak pozostaje pod kontrolą czujników rozmieszczonych w strukturze kotła gazowego. Przesyłają one sygnały do centrum sterowania urządzenia, które następnie „podejmuje decyzję” o odcięciu dopływu gazu (lub do zmniejszenia natężenia jego przepływu, np. wtedy, gdy następuje ponadnormatywne zmniejszenie przepływu wody przez wymiennik w sytuacji awarii instalacji wodnej.

Wymienniki ciepła w kotłach gazowych

Nowoczesne kotły gazowe zaprojektowane są w taki sposób, aby ryzyko zapychania się instalacji było ograniczone do minimum. Urządzenia wyposażone są w wymienniki ciepła wyprodukowane z gładkiej stali nierdzewnej oraz w rury zrobione ze stali AISI, które są odporne na rdzewienie, nie wytwarzają się w nich tlenki oraz inne groźne zjawiska elektrochemiczne. W nowszych modelach, wymienniki usadowione są zwykle na froncie urządzenia, co pozwala na sprawną i szybką wymianę podzespołu oraz na bezproblemową jego regulację.

Czujniki ciepła w gazowym systemie grzewczym

Czujniki ciepła w systemie ogrzewania gazowego w domu jednorodzinnym
Wraz z kotłem gazowym warto zainwestować w czujniki ciepła rozmieszczone w pomieszczeniach mieszkalnych. Dzięki takiemu systemowi, możliwe będzie generowanie energii grzewczej w ilości ściśle odpowiadającej zapotrzebowaniu. Termostat umieszczamy w jednym z pomieszczeń i ustawiamy mu optymalną temperaturę. Gdy ta spadnie poniżej określonego poziom, kocioł grzewczy zostanie włączony do bardziej intensywnej pracy.

Podsumowanie

Jak widać, inwestując w nowoczesne kotły gazowe obniżamy poziom ryzyka korzystania z tego rodzaju ogrzewania do minimum. Warunkiem tego jest jednak fachowa instalacja ogrzewania gazowego Trójmiasto, a także dokonywanie okresowych przeglądów urządzeń wchodzących w skład systemu oraz nauczenie się zasady regulowania temperatury w kotle.