Wentylacja na poddaszu

Wentylacja na poddaszu

wentylacja-na-poddaszu

Jak zrealizować dobry system wentylacji na poddaszu? Na co uważać tworząc skuteczną wentylację w pomieszczeniach znajdujących się pod skosami?

Dobrze ocieplony dom daje komfort uzyskiwania ciepła w szybkim czasie, bez strat powodowanych niekontrolowanym wyciekiem ciepłego powietrza. Ma to jednak swoje minusy – tak „hermetyczna puszka” potrzebuje sprawnej wentylacji. Wentylacja potrzebna jest do usuwania nadmiaru pary wodnej, a także do dostarczania stale świeżego powietrza. Nie należy bagatelizować kwestii doboru wentylacji, bo od jakości powietrza w budynku zależy późniejsza trwałość konstrukcji i wykończenia budynku.

Kiedy wentylacja osiąga optimum możliwości działania?

Wentylacja grawitacyjna opiera się na mechanizmie naturalnej wymiany powietrza ciepłego z powietrzem schłodzonym (pochodzącym z zewnątrz). Ruch powietrza powstaje dzięki różnicy gęstości między strefami powietrza pozostającymi w różnej temperaturze. Im temperatura na zewnątrz budynku jest niższa od tego, które znajduje się wewnątrz, tym lepiej działa wentylacja. Jej wydajność maleje, gdy poziom temperatury między wnętrzem budynku a przestrzenią poza nim zaczynają być na zbliżonym poziomie. Wentylacja całkowicie przestaje natomiast działać, gdy temperatura na zewnątrz staje się niższa niż ta panująca w środku budynku.

Dlaczego należy zainstalować kanały wentylacyjne na poddaszu?

Powietrze docierające do wentylacji z zewnątrz powinno zostać rozprowadzone do wszystkich pomieszczeń, a następnie usunięte kanałami wywiewnymi na zewnątrz. O ile na parterze kanały wentylacyjne mogą znajdować się w dowolnym miejscu, o tyle już na poddaszu system wentylacyjny musi dosięgać każdego kąta. Wszystko przez to, że zanieczyszczone powietrze naturalnie ucieka do góry i gromadzi się właśnie pod skosami. Niestety, kanały wentylacji znajdujące się na poddaszu są zwykle bardzo krótkie, co utrudnia uzyskanie dostatecznego ciągu kominowego.

Wentylacja na poddaszu – przepisy prawa budowlanego

Aktualnie obowiązujące przepisy określają, że we wszystkich pomieszczeniach zlokalizowanych na poddaszu zostały zainstalowane kanały wentylacji grawitacyjnej wywiewnej. Dotyczy to więc nie tylko pokoi i korytarzy, ale też garderoby, czy łazienki zlokalizowanych na poddaszu.

Kanały wentylacji wywiewnej nie mogą być mniejsze niż 14 x 14 cm (pole przekroju nie może być mniejsze niż 0,016 m²). Gdy kanał jest prostokątny, jeden z boków nie może być krótszy niż 10 cm.

Kanały wentylacyjne na poddaszu powinny być tak zbudowane, aby możliwe było sprawne usuwanie zanieczyszczonego powietrza przy temperaturze 12 stopni Celsjusza na zewnątrz i 20 st. wewnątrz.

Istotne jest również zachowanie określonej odległości od wlotu do kanału wentylacyjnego w pomieszczeniu – nie może mieć wartości mniejszej niż 2 m. Niestety, w praktyce okazuje się, że jeśli chcemy uzyskać dobrą wentylację na przykład dla łazienki na poddaszu, odległość ta nie może być mniejsza niż 3 m. Jeśli odległość miałaby być mniejsza, należałoby zwiększyć jeden z wymiarów poprzecznych kanałów (np. do ok. 21 cm, co z reguł rzadko się zdarza).

Prawidłowe wykonanie kanałów wentylacyjnych na poddaszu

Kanały wentylacyjne muszą mieć stały przekrój na całej długości. Wnętrze kanałów powinny być całkowicie gładkie. Jeśli kanał wentylacyjny ma być zbudowany z bloczków lub cegły, należy zadbać o to, aby ścianki były całkowicie pozbawione wybrzuszeń (np. powstałych przez wyciekającą zaprawę), uskoków i zagłębień.

Dodatkowo, wentylacja powinna składać się z kanałów, które nie będą odchylać się od pionu o więcej niż 30 st. Nie należy przeprowadzać łączeń kanałów, jeśli wymusza to ustanowienie ich odcinków w pozycji poziomej.

Kanały wentylacyjne muszą ponadto nie mogą kończyć się zbyt nisko nad dachem. Kominy wentylacyjne ustawione zbyt nisko, znajdujące się w strefie nadciśnienia, mają słaby ciąg, a ich pozycja może dodatkowo doprowadzać do zjawiska cofania się do wnętrza domu.

Zabezpieczenie kanałów wentylacyjnych przed cofaniem się powietrza

Kanały wentylacyjne powinny być prowadzone w ścianach wewnętrznych, które będą zabezpieczały je przed nadmiernym wychłodzeniem. Kanały nie mogą być wystawione na działanie zimna, aby nie ograniczać zjawiska różnicy temperatury, będącego siłą napędową wentylacji grawitacyjnej. Dlatego, jeśli kanały wentylacyjne muszą znajdować się na zewnątrz lub jeśli muszą przebiegać przez pomieszczenia nieogrzewane, należy wówczas te strefy zaizolować lub ocieplić. Niekiedy unikniemy konieczności dodatkowego ocieplania kanałów wentylacyjnych, gdy umieścimy je w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów spalinowych lub dymowych (będą stanowiły naturalne ocieplenie). Jeśli zignorujemy zagadnienie uniknięcia wychładzania się powietrza w kanałach wentylacyjnych, możemy doprowadzić do obniżenia wydajności wentylacji lub do powstawania zjawiska skraplania się pary wodnej wewnątrz kanałów wentylacji. Na szczególną uwagę zasługują te odcinki wentylacji, które znajdują się ponad połacią dachu.

*Chcesz mieć pewność, że system wentylacja Gdańsk w Twoim budynku zostanie zaprojektowana i wykonana w sposób prawidłowy? Skontaktuj się z doświadczonymi specjalistami w firmie Elar!