Instalacja montaż powietrznej pompy ciepła

Powietrzna pompa ciepła montaż instalacja – wykonujemy w promieniu 100 km od Pruszcza Gdańskiego, telefon: 606 301 800

Powietrzne pompy ciepła – jak to działa?

Powietrzne pompy ciepła to urządzenia, które pozwalają na efektywne pozyskiwanie ciepła z powietrza zewnętrznego i wykorzystanie go do ogrzewania budynków lub wody użytkowej. Działanie pompy polega na wykorzystaniu zjawiska termodynamicznego, jakim jest przepływ ciepła z obszaru o wyższej temperaturze do obszaru o niższej temperaturze. Pompa ciepła składa się z dwóch głównych elementów: zewnętrznej jednostki i wewnętrznej jednostki. Zewnętrzna jednostka składa się z wentylatora, wymiennika ciepła i sprężarki. Wentylator pobiera powietrze z zewnątrz i kieruje je do wymiennika ciepła, który przekazuje ciepło do czynnika chłodzącego (np. freonu). Sprężarka pompuje czynnik chłodzący, podnosząc jego temperaturę, a następnie przekazuje go do wewnętrznej jednostki. Wewnętrzna jednostka składa się z kolejnego wymiennika ciepła, wentylatora i systemu dystrybucji ciepła. Wymiennik ciepła przekazuje ciepło ze sprężonego czynnika chłodzącego do powietrza wewnątrz budynku. Wentylator rozprowadza ciepłe powietrze po pomieszczeniach za pomocą systemu dystrybucji ciepła (np. kanałów powietrznych). Pompy ciepła mogą działać w różnych trybach, w zależności od potrzeb. Mogą pracować w trybie ogrzewania, chłodzenia lub też w trybie hybrydowym, który polega na połączeniu pracy pompy ciepła z innym źródłem energii, takim jak kocioł gazowy czy piec na pellet. Powietrzne pompy ciepła są efektywnym i ekologicznym sposobem na pozyskiwanie energii cieplnej z powietrza zewnętrznego i wykorzystanie jej do ogrzewania domów czy wody użytkowej. Warto jednak pamiętać, że ich wydajność może być uzależniona od warunków atmosferycznych, takich jak temperatura powietrza zewnętrznego.

Powietrzne pompy ciepła – jak działają?

Wyróżniamy zasadniczo dwa typy powietrznych pomp ciepła :

  • split
  • monoblok

Pompy powietrzne typu split składają się z dwóch modułów zewnętrznego i wewnętrznego. Moduł zewnętrzny (montowany na zewnątrz budynku) zawiera wentylator, sprężarkę, parownik i zawór rozprężny. Posiada on bardzo dobrą izolację termiczną i akustyczną. Dzięki temu praca wentylatora jest bardzo cicha. Odpowiednia automatyka umożliwia płynną regulację mocy modułu. Zastosowanie techniki inwerterowej sprawia, że powietrzna pompa ciepła automatycznie dobiera swoją moc grzewczą do aktualnego zapotrzebowania budynku na energię cieplną. Moduł wewnętrzny (montowany wewnątrz budynku) zawiera zbiornik buforowy ze specjalnym wymiennikiem ciepła (skraplacz), grzałkę elektryczną do wspomagania, naczynie wzbiorcze, pompę cyrkulacyjną i zaawansowaną automatykę sterującą, która umożliwia sterowanie i kontrolę wielu obiegów grzewczych. Moduł wewnętrzny i zewnętrzny są połączone rurami chłodniczymi, w których jest gaz chłodniczy, co w czasie mrozów zabezpiecza powietrzną pompę ciepła przed uszkodzeniem w razie zaniku energii elektrycznej. Połączenie modułu zewnętrznego i wewnętrznego jest wykonywane na budowie podczas montażu pompy ciepła. Na zdjęciach poniżej powietrzna pompa ciepła Atlantic Extensa Al typu split (moduł wewnętrzny i zewnętrzny).

W powietrznych pompach ciepła typu monoblok wszystkie elementy umieszczone są w jednej obudowie. Dlatego cały układ chłodniczy jest wykonywany fabrycznie a przez to bardziej niezawodny. Pompy te z uwagi na fakt, że wszystkie jej elementy pracują na zewnątrz budynku posiadają bardzo dobrą izolację termiczną i akustyczną. Są podczas pracy cichsze od pomp ciepła typu split. Z powietrznej pompy ciepła typu monoblok są wyprowadzone jedynie rury transportujące ciepło do ogrzewanego obiektu. Pompy typu monoblok są również wyposażone w zaawansowaną automatykę do sterowania pracą urządzenia i kontroli obiegów grzewczych. Uważa się też, że są bardziej niezawodne z uwagi na fakt, że cały układ chłodniczy jest wykonywany fabrycznie. Pompy ciepła typu monoblok są natomiast droższe w zakupie od pomp ciepła typu split.

Na zdjęciu poniżej powietrzna pompa ciepła Stiebel Eltron, typu monoblok.

Wydajności dla obu typów pomp są podobne.

Powietrzne pompy ciepła Split i Monoblok – które wybrać?

Powietrzne pompy ciepła typu split cieszą się większym zainteresowaniem inwestorów głównie z uwagi na niższą cenę oraz przekonanie, że w razie mrozów przy przerwie w dostawie energii elektrycznej pompa nie ulegnie uszkodzeniu. Pompy ciepła typu split są tańsze od monobloków ale wymagają na budowie wykonania połączenia modułu zewnętrznego i wewnętrznego rurami chłodniczymi przez uprawnionych instalatorów. Dlatego do obowiązkowych wymagań dla pomp powietrznych typu split należy coroczna kontrola szczelności całego układu chłodniczego co generuje stały dodatkowy koszt.

Oba typy urządzeń (czyli zarówno typ monoblok jak i typ split) są dodatkowo wyposażane w panel zdalnego sterowania jak i moduł internetowy. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą w celu ustalenia, jakie pompy ciepła są odpowiednie do Państwa potrzeb oraz do bezpośredniego zakupu pompy powietrznej w sklepie Elar.

Poza sprzedażą, oferujemy również serwis pomp ciepła.