Program „Mój prąd”

Program „Mój prąd”

dofinansowania-do-fotowoltaiki

Program „Mój prąd“ ułatwia pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem fotowoltaiki w gospodarstwie domowym. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z małych instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Z Programu mogą skorzystać Polacy na terenie całego kraju. Zapraszamy szczególnie mieszkańców Trójmiasta i okolic.

Jak skorzystać z programu „Mój prąd”?

Aby przystąpić do programu i uzyskać środki na zainstalowanie fotowoltaiki Gdańsk w swoim domu, należy na początku wypełnić wniosek online, korzystając ze swojego profilu zaufanego.

Jaką kwotę dofinansowania mogę uzyskać na fotowoltaikę z programu „Mój prąd“?

Dofinansowanie może sięgnąć 5 tyś zł (jest to maksymalna kwota przeznaczona dla jednego gospodarstwa domowego). Środki muszą być przeznaczone na instalację PV o mocy od 2 do 10 kW. Kwotę ustalamy, przedstawiając koszty całego przedsięwzięcia. Dofinansowanie będzie wynosiło dokładnie jego połowę, do wysokości wspomnianych 5 tyś zł. O dofinansowanie na instalacje, które już powstały, nie mogą ubiegać się ci właściciele gospodarstw domowych, którzy ukończyli swoje inwestycje przed dniem 23 lipca 2019 r. Dodatkowym warunkiem otrzymania dofinansowania jest zakończenie prac najpóźniej do dnia złożenia wniosku.

Jakie są warunki uzyskania dofinansowania?

Aby uzyskać dofinansowanie, należy posiadać umowę kompleksową, która reguluje sprawy związane z generowaniem energii do sieci elektrycznej. Energia pozyskiwana z systemu fotowoltaicznego powinna być przeznaczana na potrzeby własne, nie może być przedmiotem dystrybucji między podmiotami.

Jakie formalności trzeba spełnić, aby dostać dofinansowanie na fotowoltaikę w programie „Mój prąd“?

Aby uzyskać dofinansowanie, konieczne jest zorganizowanie następujących dokumentów:
-kopia faktury za zakup, dostawę oraz zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej wraz z dowodem zapłaty
-dokument zaświadczający o montażu licznika z nadanym mu numerem Punktu Poboru Mocy. Dokument ten uzyskamy u OSD, czyli u operatora Sieci Dystrybucyjnej.
-oświadczenie, że samodzielnie zainstalowaliśmy instalację fotowoltaiczną, jeśli została ona zamontowana samodzielnie. Dokumenty przesyłamy drogą elektroniczną, jako załączniki do wniosku. Potwierdzenia złożenia wniosku otrzymamy na nasz adres e-mail.