Czerpnie powietrza – gdzie zainstalować?

Czerpnie powietrza – gdzie zainstalować?

gdzie-zainstalowac-czerpanie-powietrza

W systemach wentylacji zwykle stosuje się trzy rodzaje czerpni: terenową, ścienną lub dachową. Przyjrzyjmy się dokładniej, czym różnią się wspomniane rodzaje czerpni, gdzie je zamontować (i co wpływa na wybór lokalizacji czerpni powietrza), a także jakie przepisy regulują dobór tych elementów wentylacji.

Czerpnie powietrza terenowe do wentylacji

Czerpnie powietrza tego rodzaju wykorzystuje się w instalacjach, które mają gruntowy wymiennik ciepła (tzw. GWC). Mimo to, nie ma również przeciwwskazań, aby czerpnię terenową zamontować w instalacji pozbawionej GWC.

Czerpnie ścienne do wentylacji

Czerpnia ścienna stosowana jest najczęściej w budownictwie mieszkalnym jednorodzinnym. Montuje się je na ścianie budynku.

Czerpnie powietrza do wentylacji, montowane na dachach

Czerpnie wentylacyjne dachowe instalowane są na dachach skośnych. Jest to stosunkowo nowe rozwiązanie w budownictwie, jednak zdobywające szeroką popularność (ze względu na wysoką estetykę, jaką zapewniają). Decydując się na czerpnie powietrza dachowe, należy dodatkowo wyposażyć je w zbiorniki wody (która przedostaje się do środka).

Czerpnia powietrza do wentylacji – w którym miejscu zamontować?

Lokalizacja czerpni jest uzależniona od tego, gdzie zamontujemy rekuperator. Projekt instalacji powinien być wykonany w taki sposób, aby kanał wentylacyjny prowadzący z rekuperatora do czerpni był jak najkrótszy i miał jak najmniej załamań. Do rekuperatora zlokalizowanego na poziomie parteru najlepiej jest zamontować czerpnie powietrza zlokalizowane na ścianach budynku. Jeśli chcemy zastosować czerpnie dachowe, powinniśmy zrezygnować z umiejscawiania rekuperatora w piwnicy. W takiej konfiguracji, możemy mieć problem ze sprawnym doprowadzeniem powietrza z zewnątrz do poziomu rekuperatora.

Jaki rozmiar czerpni powietrza do wentylacji wybrać?

Czerpnie powietrza powinny mieć średnicę zapewniającą optymalny przepływ powietrza, uwzględniony w projekcie. Standardowo, średnice do czerpni mają od 16 do 25 cm (normy dla budownictwa jednorodzinnego).

Montaż czerpni powietrza do wentylacji – przepisy prawa budowlanego

Lokalizacja czerpni powietrza zapisana jest w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Jest to rozdział 6 § 149. 3 (Wentylacja i klimatyzacja). Przepisy określają, że czerpnie powinny zabezpieczać powietrze doprowadzane do wnętrz mieszkalnych przed zbyt wysokim stężeniem zanieczyszczeń. Dodatkowo, czerpnie powietrza powinny być zabezpieczone przed działaniem opadów atmosferycznych, niszczycielskim działaniem wiatru, a także powinny znajdować się w takich miejscach, które umożliwiają pobieranie jak najczystszego i jak najbardziej schłodzonego powietrza latem.

Na jakiej wysokości nad poziomem terenu powinny znajdować się czerpnie powietrza do wentylacji?

Czerpnie powietrza należy lokalizować z dala od kominów i innych źródeł powietrza nasyconego wodą. Czerpnie należy dodatkowo umiejscowić z dala od ulicy, parkingu i innych miejsc używanych przez auta. Odległość w rzucie poziomym powinna wynosić co najmniej 8 m. Dodatkowo, należy zainstalować czerpnię na poziomie co najmniej 2 m nad poziomem terenu. Jeśli wybieramy czerpnię dachową, dolna krawędź otworu wlotowego nie może znajdować niżej niż 6 metrów nad poziomem wylewek kanalizacyjnych.

Straty ciśnienia na czerpni

Umiejscowienie czerpni powinno wspomagać zachowanie zasady, że strata ciśnienia na czerpni może wynosić od 20 do 40 Pa. Straty ciśnienia uzależnione są od prędkości przepływu powietrza przez kanał. Zalecana prędkość przepływu powietrza powinna wynosić 1 do 2,5 m/s.

*Zapraszamy do kontaktu z firmą Elar, oferującą specjalistyczne doradztwo i montaż wentylacji w Gdyni, Gdańsku, Sopocie i miejscowościach obrzeżnych woj. Pomorskiego.