Dotacje i dofinansowania do pomp ciepła do nowego domu i wymiana starych instalacji

O dotację możemy ubiegać się w jednostkach samorządu terytorialnego np. dla Pruszcza Gdańskiego na stronie urzędu gminy:
https://pruszczgdanski.pl/3571-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie.html
lub w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gdzie można składać wnioski dotyczące rządowego programu Czyste Powietrze. Informacje o tym programie możesz znaleźć na stronach:
http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/o-programie-czyste-powietrze-/
http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/czyste_powietrze/1_program_priorytetowy_czyste_powietrze_2019-01-15__003.pdf
http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/czyste_powietrze/materialy/wymagania_techniczne_16.01.2019.pdf

Informacje o dotacjach można też uzyskać w naszej firmie pod tel. 692 491 067