Firma Elar oferuje do instalacji pompy ciepła renomowanych producentów takich jak: Dimplex, Stiebel Eltron, Atlantic, Ariston.

Wykonujemy inwestycje na terenie woj. pomorskiego.

Klient wybierając system grzewczy oparty na pompie ciepła powinien zadbać, naszym zdaniem, o dwie ważne sprawy:

  1. powierzyć projektantowi sporządzenie projektu wykonawczego, uwzględniającego bilans cieplny obiektu.
  2. zlecić wykonawcy realizację inwestycji zg. z projektem wykonawczym.

Przyczyną niedomagań systemu grzewczego może być:

  • zły projekt, wykonawstwo zgodne ze złym projektem,
  • dobry projekt i wykonawstwo niezgodne z projektem,

Praktyka nasza dowodzi ,iż spełnienie dwóch warunków: dobry projekt i dobre wykonawstwo zg. z projektem, gwarantuje efektywną pracę systemu grzewczego/chłodzącego.

Pompa ciepła jest to urządzenie, które przenosi transportuje ciepło z otaczającej nas przyrody w inne miejsce, do pomieszczeń, obiektów. Wbrew obiegowym opiniom pompa ciepła nie jest źródłem ciepła. Ciepło odbierane jest z gruntu, wody lub z powietrza. Stąd też dzieli się pompy na: gruntowe (glikol-woda), powietrzne (powietrze-powietrze) i woda-woda.

W ostatnich latach montujemy coraz więcej pomp powietrznych kosztem gruntowych. Są to pompy sprężarkowe. O efektywności pracy decyduje tzw. współczynnik COP, który dla pomp gruntowych sięga już wartości 5, zaś dla pomp powietrznych do 4,2. Dla pomp gruntowych dolnym źródłem ciepła jest grunt, z którego odbierane jest ciepło za pomocą wymienników .My preferujemy wymienniki (kolektory pionowe), z uwagi na wyższy współczynnik COP w porównaniu z kolektorami poziomymi. Nasze doświadczenia wskazują, iż klient wybierając pompę ciepła kieruje się najczęściej kosztami eksploatacyjnymi. Koszt wykonania kolektora pionowego jest nieznacznie wyższy, na poziomie ok. 6% od kolektora poziomego.

Nie bez znaczenia jest też koszt inwestycyjny w porównaniu z innymi źródłami ciepła np. kotły gazowe czy stałopalne. Mówiąc o kosztach należy pamiętać o całkowitych kosztach inwestycyjnych, czyli np. kominy dymne, przyłącze gazowe, pomieszczenia do składowania opału dla kotłów na paliwa stałe czy też koszt obsługi samych urządzeń, gdzie w przypadku pomp ciepła tego nie ma.

Warto zaznaczyć, ze od kilku lat montujemy coraz więcej pomp powietrznych. Pompy powietrzne dzielimy na typu „monoblok” i „split”. W monobloku skraplacz i parownik są zintegrowane, zaś w splicie oddzielne. Inwestycje z pompą ciepła split nabierają znaczenia, z uwagi na niższy koszt w porównaniu z pompami monoblok.

Należy mieć na uwadze, że pompa ciepła pracuje w systemie grzewczym, chłodzenia. Jest więc jednym z elementów. Mówiąc więc o efektywności pracy musimy mieć na uwadze wszystkie urządzenia.